logozsm1

BIP

BIP NAM MECH

prez2

 

Harmonogram zajęć praktycznych realizowanych w szkole od dnia 18.01.2021r

 

Poniedziałek :
2 AW ( TN) od 1 do 8 lekcji
1 TMP ( BK, ZT ) od 1 do 4 godz. lekcyjnej i  powrót do domu na 3 lekcje ,
3 TEZ ( AB, RK) od 1 do 5 godz. lekcyjnej i  powrót do domu na 2 lekcje,
3TL (KL,KM) od 4 do 8 godz. lekcyjnej,

Wtorek:

3 AW (ŁL, TN) od 2 do 8 godz. lekcyjnej,
2 TM (KH, SJ/BK) od 1 do 5 godziny lekcyjnej i powrót do domu na 3 lekcje

Środa: 
2TMP ( SJ,BK) od 1 do 8 godziny lekcyjnej

3TL (KL,KM) od 4 do 8 godz. lekcyjnej,

Czwartek:
1AWP ( ZT,ŁL, ) od 1 do 5 godz. lekcyjnej i  powrót do domu na 2 lekcje,  
3 TMZ ( SJ, KH, BK, AB,PF), od 1 do 8 godz.lekcyjnej

Piątek: 
2AWP ( ZT),  od 1 do 6 godz.lekcyjnej

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy, uczniowie branżowej szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 30 listopada 2020 r. mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Elżbieta Gosławska – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W związku z panującą epidemią Covid-19 i narastającą liczbą przypadku zakażeń koronawirusem w powiecie namysłowskim szkoła nasza całkowicie przechodzi na system kształcenia na odległość aż do odwołania. Taki sposób nauki polega na samokształceniu się uczniów przy wsparciu nauczycieli i rodziców. Kształcenie na odległość wymaga wytrwałości w zgłębianiu wiedzy oraz nabywaniu umiejętności, a także odpowiedzialności ze strony wszystkich podmiotów uczestniczących w takim nauczaniu.

Czytaj więcej...

SOS PSYCHOLOG PEDAGOG !!!
 
Drogi uczniu, droga uczennico,
 
Jeśli masz chwile zwątpienia, spadek motywacji, spostrzegasz trudnosci pod kątem szkolnym, emocjonalnym, psychospołecznym- napisz do Nas informację zwrotną, a chętnie pomożemy Tobie w odnalezieniu równowagi emocjonalnej, ustabilizowaniu sytuacji szkolnej, czy też innej sprawy, która ostatnio zaprząta Twój spokój. Pamiętaj również, że po powrocie do szkoły, zawsze możesz liczyć na Nasze wsparcie. 
 
Z pozdrowieniami, psycholog szkolny Jadwiga Jarczewska-Żuchowska oraz pedagog szkolny Edyta Grzeszczuk.

Prowadzimy dyżury telefoniczne pod numerem Tel. 774101627 wg harmonogramu (tabela poniżej)

oraz e-mailowe:
zsm.nam.edyta.grzeszczuk@int.pl
zsm.nam.jadwiga.zuchowska@int.pl

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

8.00-14.15 pedagog

8.00 - 13.45pedagog

8.00-10.30 psycholog

9.30-15.00-psycholog

8.00-13.45 pedagog

8.00-13.00 pedagog

8.00-12.30-psycholog

Czytelniku!

  • Biblioteka szkolna jest dostępna w godzinach:

PON.   9:45-14:45

WT.   8:00-10:50; 11:35-14:45

ŚR.     8:00 -14:45

CZW. 8:00 - 14:00      

PIĄT. 8:00 - 14:00

  • Potrzebujesz lektury, informacji, materiałów źródłowych możesz skontaktować się e-mailowo z nauczycielem bibliotekarzem. Wyślij wiadomość na adres email: zsm.nam.violetta.korytko@int.pl
  • Co tydzień na stronie internetowej szkoły oraz FB szkoły będzie ukazywać się poradnik „Zdalna biblioteka” z formami promocji czytelnictwa: dostępami do darmowych audiobooków i ebooków, z linkami do spotkań autorskich i innych akcji czytelniczych i kulturalnych.

Szanowni rodzice ,

zgodnie z rocznym harmonogramem pracy szkoły w czwartek 22.10. organizujemy konsultacje nauczycieli z rodzicami wszystkich uczniów naszej szkoły. Obecny czas pandemii , zmusza nas do nowych rozwiązań,   dlatego też nasze spotkanie będzie miało charakter tele -wywiadówki. Będziemy dostępni dla Państwa pod telefonami, online oraz osobiście  w szkole w godzinach od 15.00-17.30. Zapraszamy do kontaktu.

                                                Szczegóły konsultacji:

 Godz. 15.00-16.30 dostępność dyrektora i kadry kierowniczej – kontakt osobisty (sekretariat szkolny), telefoniczny(77-41-01-627), elektroniczny ( mail zsm.nam.bartosz.medyk@int.pl)

Godz. 16.30-17.30 konsultacje z wychowawcami klas poprzez ustaloną formę komunikowania się ( rodzic – wychowawca klasy).

Godz. 17.00- 17.30 konsultacje z nauczycielami uczących poszczególnych przedmiotów drogą elektroniczną poprzez mail ( adresy mailowe poszczególnych nauczycieli znajdują się na stronie http://mechanik-namyslow.pl/ w zakładce dla ucznia, zdalne nauczanie).

zdalne 2

Lp. Nazwisko i imię

Kontakt
e mail,

 

1 Bącela Marcin zsm.nam.marcin.bacela@int.pl
2 Banaszewski Łukasz zsm.nam.lukasz.banaszewski@int.pl
3 Błaszków Andrzej zsm.nam.andrzej.blaszkow@int.pl
4 Dąbrowny Krzysztof zsm.nam.krzysztof.dabrowny@int.pl
5 Fiedeń Edward zsm.nam.edward.fieden@int.pl
6 Gaweł Beata zsm.nam.beata.gawel@int.pl
7 Gosławska Elżbieta zsm.nam.elzbieta.goslawska@int.pl
8 Grzeszczuk Edyta zsm.nam.edyta.grzeszczuk@int.pl
9 Hołub Karol zsm.nam.karol.holub@int.pl
10 Idzi Mieczysław zsm.nam.mieczyslaw.idzi@int.pl
11 Idzi Wiesław zsm.nam.wieslaw.idzi@int.pl
12 Jabłoński Krzysztof zsm.nam.krzysztof.jablonski@int.pl
13 Janczura Stanisław zsm.nam.stanislaw.janczura@int.pl
14 Jarosz Krzysztof zsm.nam.krzysztof.jarosz@int.pl
15 Jastrowicz Wiesława zsm.nam.wieslawa.jastrowicz@int.pl
16 Karbowiak Dariusz zsm.nam.dariusz.karbowiak@int.pl
17

Kawecka-Dziura

Agnieszka

zsm.nam.agnieszka.kaweckadziura@int.pl
18 Kazimierczyk Andrzej zsm.nam.andrzej.kazimierczak@int.pl
19 Kępińska Alina zsm.nam.alina.kepinska@int.pl
20 Konysz-Kwaśnicka Anna ----------------------------------------
21 Korytko Violetta zsm.nam.violetta.korytko@int.pl
22 Kowalczyk Bogdan zsm.nam.bogdan.kowalczyk@int.pl
23 Kowalski Tomasz zsm.nam.tomasz.kowalski@int.pl
24 Koziarska Renata zsm.nam.renata.koziarska@int.pl
25 Lasoń Łukasz zsm.nam.lukasz.lason@int.pl
26 Lejczak Krzysztof zsm.nam.krzysztof.lejczak@int.pl
27 Kwiecińska-Lejczak Sylwia zsm.nam.sylwia.kwiecinskalejczak@int.pl
28 Letka Wioleta zsm.nam.wioleta.letka@int.pl
29 Letki Roman zsm.nam.roman.letki@int.pl
30 Machynia Piotr zsm.nam.piotr.machynia@int.pl
31 Makarowski Krzysztof zsm.nam.krzysztof.makarowski@int.pl
32 Medyk Bartosz zsm.nam.bartosz.medyk@int.pl
33 Mikuśkiewicz G. zsm.nam.grzegorz.mikuskiewicz@int.pl
34 Musialik Urszula zsm.nam.urszula.musialik@int.pl
35 Nowakowska Magdalena zsm.nam.magdalena.nowakowska@int.pl
36 Nowakowski Tomasz zsm.nam.tomasz.nowakowski@int.pl
37 Odoj Krzysztof zsm.nam.krzysztof.odoj@int.pl
38 Pokora Ewa zsm.nam.ewa.pokora@int.pl
39 Popczyk Katarzyna zsm.nam.katarzyna.popczyk@int.pl
40

Porada-Jańska

Marzena

zsm.nam.marzena.poradajanska@int.pl
41 Półrolniczak Waldemar zsm.nam.waldemar.polrolniczak@int.pl
42 Rybak Dariusz zsm.nam.dariusz.rybak@int.pl
43 Salamon Soja Sylwia zsm.nam.sylwia.salamonsoja@int.pl
44 Skiba Edyta zsm.nam.edyta.skiba@int.pl
45 Słomiński Roman zsm.nam.romek.slominski@int.pl
46 Staszczyszyn Magdalena zsm.nam.magdalena.staszczyszyn@int.pl
47 Syrowiczka Ewelina zsm.nam.ewelina.syrowiczka@int.pl
48 Szlachta Kazimierz zsm.nam.kazimierz.szlachta@int.pl
49 Szołdra Małgorzata zsm.nam.malgorzata.szoldra@int.pl
50 Trzciński Zdzisław zsm.nam.zdzislaw.trzcinski@int.pl
51 Jarczewska-Żuchowska Jadwiga zsm.nam.jadwiga.zuchowska@int.pl

Drodzy Uczniowie szkoły branżowej!

Informujemy, że od 29 czerwca 2020 zostają przywrócone zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów szkół branżowych I stopnia, którzy SA młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od poniedziałku 29 czerwca 2020 r. realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przypominamy, że w okresie wakacji przysługuje młodocianemu pracownikowi urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Mamy dobrą wiadomość. Informujemy, że na podstawie obowiązujących nowych przepisów wszystkim uczniom klas trzecich technikum którzy , w ramach projektu . „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” odbyli staż zawodow, zaliczamy niezrealizowaną praktykę zawodową. Decyzje dyrektora o zaliczonej praktyce zawodowej dostępne będą u wychowawców klas.


Bartosz Medyk dyrektor ZSM W Namysłowie

Drodzy Absolwenci technikum!

Jeżeli podczas powtarzania materiału do matury macie jakieś merytoryczne problemy, pytania wątpliwości, Wasi nauczyciele są do dyspozycji. Kontakt z nauczycielami pod znanym Wam adresem poczty elektronicznej w poniższych dniach i godzinach!

  4TE 4TL 4TZ 4TM
Poniedziałek  

10:00-10:45 matematyka

12:00 -12:45

j. polski

12:00-12:45

j. niemiecki

10:00 -10:45

matematyka

13:00 -13:45

j. polski

Wtorek

9:00 -9:45

j. polski

10:00-10:45

matematyka

11:00-11:45

j. angielski

     
Środa 10:00-10:45 matematyka  

10:00-11:30

j. angielski

 
Czwartek  

11:00 -12:30

j. angielski

9:00-9:45

j. niemiecki

14:00 -14:45

j. angielski

Piątek    

9:00-9:45

j. niemiecki

10:00-10:45

j. polski

11:00 -11:45

matematyka

 

Harmonogram działań związanych z klasyfikacją  wszystkich klas ZSM

·         do 22.05. wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych
 i z zachowania oraz poinformowanie o nich uczniów i ich rodziców

·         od 23.05 umożliwienie uzyskiwania wyższej niż przewidywana klasyfikacyjnej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania

·         17.06. o godz. 11- ostateczny termin ustalenia wszystkich ocen

·         17.06  godz. 14-  rozpatrywanie odwołań uczniowskich

·         18.06 do godz. 15- ewentualne egzaminy sprawdzające

·         19.06 godz.14 -Klasyfikacyjna RP klas promocyjnych oraz kończących  naukę w BSI Stopnia

W związku z przesunięciem terminu matur na miesiąc czerwiec informuję, że w dniach 4-8 maja br. odbywać się będzie kształcenie na odległość według obowiązującego planu lekcji a dni wolne od zajęć dydaktycznych zostaną przesunięte na miesiąc czerwiec. 

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

8 czerwca 2020 (poniedziałek),

9 czerwca 2020 (wtorek),

10 czerwca 2020 (środa),

22 czerwca ( poniedziałek),

23 czerwca ( wtorek).

 

Bartosz Medyk dyrektor ZSM W Namysłowie

Zwolnienie młodocianych pracowników

z obowiązku świadczenia pracy

Informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje  art. 15f ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.  568).

Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia
z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

Bartosz Medyk

Dyrektor ZSM w Namysłowie

Lp. Nazwisko i imię

Kontakt
e mail,

 

1 Bącela Marcin zsm.nam.marcin.bacela@int.pl
2 Banaszewski Łukasz zsm.nam.lukasz.banaszewski@int.pl
3 Błaszków Andrzej zsm.nam.andrzej.blaszkow@int.pl
4 Dąbrowny Krzysztof zsm.nam.krzysztof.dabrowny@int.pl
5 Fiedeń Edward zsm.nam.edward.fieden@int.pl
6 Gaweł Beata zsm.nam.beata.gawel@int.pl
7 Gosławska Elżbieta zsm.nam.elzbieta.goslawska@int.pl
8 Grzeszczuk Edyta zsm.nam.edyta.grzeszczuk@int.pl
9 Hołub Karol zsm.nam.edyta.grzeszczuk@int.pl
10 Idzi Mieczysław zsm.nam.mieczyslaw.idzi@int.pl
11 Idzi Wiesław zsm.nam.wieslaw.idzi@int.pl
12 Jabłoński Krzysztof zsm.nam.krzysztof.jablonski@int.pl
13 Janczura Stanisław zsm.nam.stanislaw.janczura@int.pl
14 Jarosz Krzysztof zsm.nam.krzysztof.jarosz@int.pl
15 Jastrowicz Wiesława zsm.nam.wieslawa.jastrowicz@int.pl
16 Karbowiak Dariusz zsm.nam.dariusz.karbowiak@int.pl
17

Kawecka-Dziura

Agnieszka

zsm.nam.agnieszka.kaweckadziura@int.pl
18 Kazimierczyk Andrzej zsm.nam.andrzej.kazimierczak@int.pl
19 Kępińska Alina zsm.nam.alina.kepinska@int.pl
20 Konysz-Kwaśnicka Anna ----------------------------------------
21 Korytko Violetta zsm.nam.violetta.korytko@int.pl
22 Kowalczyk Bogdan zsm.nam.bogdan.kowalczyk@int.pl
23 Kowalski Tomasz zsm.nam.tomasz.kowalski@int.pl
24 Koziarska Renata zsm.nam.renata.koziarska@int.pl
25 Lasoń Łukasz zsm.nam.lukasz.lason@int.pl
26 Lejczak Krzysztof zsm.nam.krzysztof.lejczak@int.pl
27 Kwiecińska-Lejczak Sylwia zsm.nam.sylwia.kwiecinskalejczak@int.pl
28

Letka Wioleta

zsm.nam.wioleta.letka@int.pl
29 Letki Roman zsm.nam.roman.letki@int.pl
30 Machynia Piotr zsm.nam.piotr.machynia@int.pl
31 Makarowski Krzysztof zsm.nam.krzysztof.makarowski@int.pl
32 Medyk Bartosz zsm.nam.bartosz.medyk@int.pl
33 Mikuśkiewicz G. zsm.nam.grzegorz.mikuskiewicz@int.pl
34 Musialik Urszula zsm.nam.urszula.musialik@int.pl
35 Nowakowska Magdalena zsm.nam.magdalena.nowakowska@int.pl
36 Nowakowski Tomasz zsm.nam.tomasz.nowakowski@int.pl
37 Odoj Krzysztof zsm.nam.krzysztof.odoj@int.pl
38 Pokora Ewa zsm.nam.ewa.pokora@int.pl
39 Popczyk Katarzyna zsm.nam.katarzyna.popczyk@int.pl
40

Porada-Jańska

Marzena

zsm.nam.marzena.poradajanska@int.pl
41 Półrolniczak Waldemar zsm.nam.waldemar.polrolniczak@int.pl
42 Rybak Dariusz zsm.nam.dariusz.rybak@int.pl
43 Salamon Soja Sylwia zsm.nam.sylwia.salamonsoja@int.pl
44 Skiba Edyta zsm.nam.edyta.skiba@int.pl
45 Słomiński Roman zsm.nam.romek.slominski@int.pl
46 Staszczyszyn Magdalena zsm.nam.magdalena.staszczyszyn@int.pl
47 Syrowiczka Ewelina zsm.nam.ewelina.syrowiczka@int.pl
48 Szlachta Kazimierz zsm.nam.kazimierz.szlachta@int.pl
49 Szołdra Małgorzata zsm.nam.malgorzata.szoldra@int.pl
50 Trzciński Zdzisław zsm.nam.zdzislaw.trzcinski@int.pl
51 Zabłocka Karolina zsm.nam.karolina.zablocka@int.pl

Informujemy, że uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, biorą udział w praktykach według uzgodnień z pracodawcą, tylko w te dni, kiedy nie mają lekcji lub konsultacji on-line.
Obowiązkiem pracodawcy jest uzgodnienie realizacji praktycznej nauki zawodu z uczniem. Pracodawca nie może nakazać uczniom odbywania praktyk w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciowdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Drodzy uczniowie i rodzice!!

Zamieszczamy plan lekcji, który bedzie obowiązywał do odwołania. Na żółto zaznaczone są lekcje, które będą prowadzone on-line. 

godziny zajęć:
1. 9:00-9:45
2.10:00-10:45
3.11:00-11:45
4.12:00-12:45
5.13:00-13:45
6:14:00-14:45
7:15:00-15:45

 

pdfPlan Technikum

pdfPlan BSI

Harmonogram pracy nauczycieli:

  1. W godzinach 8:00 do 9:00 -gromadzenie materiałów dydaktycznych i przekazywanie treści programowych oraz sprawdzanie prac kontrolnych.
  2. W godzinach 9:00 do 11:45 -zajęcia online  ustalone odrębnym planem nauczania dla poszczególnych klas.
  3. W godzinach 12:00 do 14:30 - konsultacje „czasowe” dla uczniów i ich rodziców oraz sprawdzanie prac kontrolnych

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia korona wirusem w Polsce szkoła nasza przechodzi na system kształcenia na odległość. Taki sposób nauki polega na kształceniu się uczniów przy wsparciu nauczycieli i rodziców w domach przed swoim komputerem, tabletem , smartfonem z wykorzystaniem zasobów internetowych w postaci platform e-learningowych, filmów edukacyjnych, e-podręczników, portali społecznościowych i popularnych komunikatorów. Założone grupy klasowe na popularnych komunikatorach i emalie klasowe zostaną wykorzystane do konsultacji, przekazywania treści programowych, oceny postępów w nauce i informowania uczniów o wynikach prac kontrolnych. W ramach konsultacji tzw. czasowych nauczyciel będzie dostępny również dla rodziców uczniów. W przypadku gdy uczniowie nie posiadają dostępu do internetu nauka zdalna polegać będzie na przekazywaniu materiałów dydaktycznych drogą tradycyjną (poczta, kurier).

 

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem w Polsce szkoła nasza przechodzi na system kształcenia na odległość. Taki sposób nauki polega na samokształceniu się uczniów przy wsparciu nauczycieli i rodziców. Kształcenie na odległość wymaga wytrwałości w zgłębianiu wiedzy oraz nabywaniu umiejętności, a także zaangażowaniu i odpowiedzialności ze strony wszystkich podmiotów uczestniczących w takim nauczaniu.

Czytaj więcej...

 

Drodzy uczniowie! W załączniku przedstawiamy plan konsultacji dla klas 4 technikum. Wszyscy uczniowie komunikują się z danym nauczycielem, w sposób uzgodniony z wychowawcą.

 

 ikona ppsPlan konsultacji