logozsm1

prez2

Dzień Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. Wprowadzeniem w naszej szkole w ten czas zadumy i refleksji były przygotowane przez wicedyrektor Elżbietę Gosławską prelekcje pt. "Pamięć o zmarłych". Poświęcone były sposobom pochówku i czczenia pamięci zmarłych w różnych religiach i kulturach. Specjalna wystawa poświęcona temu tematowi znajduje się w holu głównym szkoły.

Czytaj więcej...

W 2019 r. Międzynarodowe Święto Roweru przypada na dzień 24 października. Rower to wspaniały środek transportu. Wystarczy na niego wsiąść i jechać przed siebie, nie musimy martwić się paliwem czy korkami. Warto ten dzień świętować jak najczęściej, bo jazda na rowerze to świetny sposób na dobre zdrowie i samopoczucie. „Mechanik” również świętuje ten dzień. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Czytaj więcej...

Wczoraj w świetlicy osiedlowej na dworcu autobusowo-kolejowym odbyły się Targi Edukacji. Zostały zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie. Braliśmy również udział w tym wydarzeniu. Dziękujemy partnerom naszej szkoły (Diehl Controls Polska i Velux) za pomoc w przygotowaniu naszego stanowiska.

W ostatni czwartek w naszej szkole odbyło się spotkanie z pracodawcami współpracującymi z naszą placówką. Była to okazja do podsumowania dotychczasowej kooperacji. Mieliśmy również okazję wręczyć pracodawcom drobne upominki z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto zebrani wysłuchali wystąpienia nadinspektora Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącego bezpieczeństwa młodocianych pracowników podczas wykonywania pracy.

Czytaj więcej...

Z tej okazji już w ostatni czwartek przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli na ręce dyrekcji najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.

Czytaj więcej...

W dniu 10 października br. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja programu wychowawczo-patriotycznego pn. "Pamięć o Żołnierzach Września".

Czytaj więcej...

Dzisiaj grupa uczniów uhonorowana została stypendium Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w II okresie roku szkolnego 2018/2019. Dyrektor Bartosz Medyk wyróżnił 17 osób. Środki na stypendia pochodzą z wpłat na Radę Rodziców.

🆗 Klasa pierwsza branżowej szkoły I stopnia podczas zajęć praktycznych pod czujnym okiem swojego nauczyciela 🔧

Czytaj więcej...

W ostatni piątek młodzież z naszej szkoły odwiedziła w ramach akcji "Sprzątanie świata" park miejski w Namysłowie. W sprzątaniu uczestniczyli uczniów klas:

Czytaj więcej...

 

Wybrane przez Parę Prezydencką na tegoroczne Narodowe Czytanie osiem polskich nowel obrazuje sto lat dziejów Polski.

Czytaj więcej...

🆕 

Dzisiaj w Opolu rozpoczął się trzydniowy II Kongres Żeglugi Śródlądowej. W ramach jego części pn. „Żegluga z klasą - wodowskazem przyszłości” odbyła się w auli szkolnej lekcja edukacyjna.

Czytaj więcej...

65007096 1374940249322175 8516960271552479232 n

 Dnia 19 czerwca uroczyście zakończyliśmy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją z tego wydarzenia.

Czytaj więcej...Dostrzegając zagrożenie uzależnienia młodzieży od hazardu, Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną „HAZARD? Nie, dziękuję!". 

Czytaj więcej...

 

W dniu 23 maja 2019 r. w Opolu odbył się konkurs „Młody Mistrz Zawodu”, którego organizatorem było Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół branżowych I stopnia województwa opolskiego, które prowadzą kształcenie zawodowe w zawodach: branży mechanicznej – ślusarz, branży budowlanej – monter instalacji i sieci sanitarnych, murarz, cieśla, samochodowej – mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, branży elektrycznej – elektryk.

Czytaj więcej...

Dnia 26.04.2019 roku w szkolnej auli odbyło się uroczyste zakończenie klas maturalnych, podczas którego wychowawcy po raz ostatni odczytali listy z dzienników i rozdali świadectwa ukończenia szkoły. Dyrektor Bartosz Medyk wręczył najlepszym absolwentom świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzicom listy gratulacyjne, natomiast wicestarosta Tomasz Wiciak rozdzał stypednia starosty.Wręczone zostały również nagrody za wybitne osiągnięcia oraz pracę na rzecz szkoły. Uczniowie klasy 4 TL otrzymali dokumenty Europass potwierdzające odbycie miesięcznej praktyki zagranicznej w ramach projektu Erasmus +.

Czytaj więcej...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że na wieczną wartę odszedł jeden z patronów naszej szkoły

mjr Józef Urbanowski, Żołnierz Września 1939 r.

urodzony 6 stycznia 1921 roku w Nowosiółce Biskupiej (powiat Borszczów, województwo tarnopolskie). W kampanii wrześniowej walczył w rejonie tarnopolskim. Po zakończeniu wojny osiedlił się na ziemi namysłowskiej, gdzie pracował jako żołnierz zawodowy oraz prowadził własny zakład stolarski.

Czytaj więcej...Na koniec tygodnia mamy do przekazania fantastyczną wiadomość dla szkolnych książkoholików.

Nasza szkoła otrzyma dofinansowanie w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" na zakup książek do biblioteki. Będzie to wsparcie w wysokości 12.000 zł!

Czytaj więcej...

28 lutego odbyło się spotkanie dyrekcji ZSM z przedstawicielami lokalnego rynku pracy, mające na celu zacieśnienie i poszerzenie współpracy szkoły zawodowej z przedsiębiorcami gminy i powiatu.

Na spotkaniu omówione zostały zmiany w prawie oświatowym dotyczące szkolnictwa zawodowego, m.in. przedstawiono nową podstawę programową i zmianę nomenklatury zawodów oraz nowości w prawie pracy, bezpośrednio dotyczące uczniów realizujących kształcenie w branżowej szkole zawodowej. Poruszono również problemy egzaminów zawodowych, a także usprawnienie dróg komunikacji między szkołą a pracodawcami.

Czytaj więcej...

Ostatniego dnia lutego miało miejsce spotkanie przedstawicieli władz miasta, Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Cechu Rzemiosł, przedstawicieli zaprzyjaźnionych zakładów, m.in. DIEHL Controls Polska, Velux, koncernu samochodowego w Jelczu Laskowicach, lokalnych firm zatrudniających uczniów szkoły –młodocianych pracowników- jak również przybyli przedstawiciele placówek oświatowych Namysłowa. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych-gospodarza meetingu oraz Starostwa Powiatowego przy współudziale Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu i Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Hasło przewodnie spotkania to „Demografia, Migracje, Rynek Pracy z uwzględnieniem Powiatu Namysłowskiego”.

Wstępem do dyskusji było wystąpienie Zbigniewa Juzaka, szefa Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, jednego z 10 najlepszych tego typu urzędów w Polsce, który krótko scharakteryzował sytuację na lokalnym rynku pracy. Ze słów kierownika PUP wynika, że na naszym terenie notowany jest spadek bezrobocia, chociaż wciąż problemy ze zdobyciem pracy mają ludzie młodzi, od których wymaga się oprócz wykształcenia już zdobytego w zawodzie doświadczenia. 1/3 bezrobotnych stanowią ludzie po 50 roku życia, którzy są niezainteresowani podjęciem pracy.

Kolejnym punktem programu był wykład pt. „Demografia, migracje, rynek pracy-z uwzględnieniem Powiatu Namysłowskiego”, wygłoszony przez prof. dr. hab. Romualda Jończego z wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Z badań zespołu kierowanego przez prelegenta wynika, że trudności na rynku pracy Opolszczyzny biorą się m.in. z: migracji zarobkowej ludności naszego terenu oraz migracji nierejestrowanej (meldunek na Opolszczyźnie, ale zamieszkanie i praca za granicą), wyludnienia- głównie na obszarach peryferyjnych województwa ( dotyczy to zwłaszcza kobiet, dla których brak jest miejsc pracy i otrzymują znacznie niższe zarobki w stosunku do analogicznych stanowisk poza granicami kraju). Niebezpieczna tendencja utrzymuje się również wśród młodzieży-absolwentów namysłowskich szkół, z których tylko co 8 chce zostać w rodzinnym mieście. Większość z nich po ukończeniu edukacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz wrocławskich wyższych uczelni nie zamierza wracać na Opolszczyznę, a początek kariery zawodowej wiąże z dużymi ośrodkami miejskimi w Polsce. Jest to zjawisko niekorzystne z punktu widzenia odpływu świetnie wykształconych młodych ludzi z naszego terenu i tym samym pogłębianie się deficytu w zatrudnieniu tak potrzebnych u nas specjalistów z wielu dziedzin. Migracja młodych z terenu powiatu wiąże się również z takim wyborem przez nich kierunków kształcenia, po ukończeniu których nie mogą liczyć na zdobycie pracy w miejscu pochodzenia.

Tak więc – to najważniejszy wniosek wynikający z dyskusji - przed szkołami Namysłowa stoi zadanie wzmożonej edukacji młodych ludzi w kierunku właściwego wyboru przez nich poziomu szkoły, zawodu czy typu studiów. Akcent należy położyć na doradztwo i preorientację zawodową, podpowiadające najwłaściwszy, najbardziej poszukiwany wśród lokalnych przedsiębiorców model kształcenia.

                                                                                                                   HaSz

Dzień Życzliwości w ZSM (kliknij)

W związku z dzisiejszym Dniem Życzliwości i Pozdrowień mamy dla was niespodziankę . Pozdrawiamy i na pozdrowienia czekamy!

śp. płk Szelka

W dniu 13 października na cmentarzu Opole – Półwieś pożegnaliśmy śp. pułkownika Stefana Szelkę.

Przez 25 lat pułkownik Szelka stał na czele Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Koncentrował się m.in. na kontaktach z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną w szkołach, przekazując historię wojny.
W czasie wojny walczył w Batalionach Chłopskich. W marcu 1945 r. wstąpił do powstającego polskiego wojska. Po studiach w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie w 1957 r. został skierowany na Śląsk Opolski. Tu służył m.in. w 2. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. gen. H. Dąbrowskiego. Od 1972 r. był zastępcą, następnie szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Służbę czynną zakończył w roku 1984 w stopniu pułkownika.

W tym smutnym dla całej społeczności Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku dniu nie mogło zabraknąć delegacji naszej szkoły. Naszą obecnością chcieliśmy pożegnać naszego mentora i przyjaciela szkoły ZSM.

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci śp. pułkownika Stefana Szelki, chcielibyśmy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie zmarłego .Dyrekcja, nauczyciele i młodzież

Zespołu Szkół Mechanicznych im.

Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie

Tradycją  szkoły stało się, że u progu jesieni obchodzimy święto patrona, którym są bohaterowie początku wojny 1939 roku. To już 8. edycja  programu „Pamięć o Żołnierzach Września”, będącego realizacją wychowania  patriotycznego młodzieży „Mechanika”. W uroczystości towarzyszyli nam przedstawiciele władz powiatu, wojska, szkół ponadgimnazjalnych Namysłowa, emerytowani dyrektorzy Zespołu Szkół Mechanicznych oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych ze szkołą  DIEHL Controls Polska i  koncernu Toyoty. Wydarzenie  jest kontynuacją  programu opracowanego i realizowanego w szkole od 2009 roku.

 Integralna część święta to ceremonia oficjalnego  przyjęcia do grona  pełnoprawnych członków szkolnej społeczności uczniów klas pierwszych. W zgodzie ze słowami przyrzeczenia  pierwszoklasiści  zobowiązali się m.in. do systematycznego wzbogacania swojej wiedzy, dbałości o honor szkoły, przestrzegania zasad koleżeńskiego współżycia, okazywania szacunku pracownikom , a także przestrzegania postanowień Statutu,  ustaleń dyrekcji i grona pedagogicznego. Życzymy dotrzymania obietnic złożonych podczas ślubowania.

 

Czytaj więcej...

W dniu 28 września bieżącego roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wizycie studyjnej do Karlsruhe w Niemczech. Głównym celem wyjazdu były odbywające się tam Specjalistyczne Targi Pojazdów Użytkowych NAFAM, Targi NUFAM to jedna z największych imprez branży pojazdów użytkowych i komercyjnych w Niemczech. Co dwa lata na przełomie września i października jest to miejsce spotkań branży logistyki i transportu, zakładów komunalnych i przedsiębiorstw oraz zakładów wykorzystujących pojazdy specjalne, dostawcze, ciężarowe. Jako targi transportowe, NUFAM mają solidną pozycję i rozpoznawalność w Europie. Można tu spotkać firmy, które nie uczestniczą w największych targach branżowych, tylko preferują bliższy kontakt z partnerami i odwiedzającymi targi, co właśnie zapewnia ta impreza branżowa. Wyjazd na targi pogłębił wiedzę uczniów i umożliwił zapoznanie się z nowymi technologiami i trendami w rozwoju branży motoryzacyjnej na świecie. Młodzież, zwiedzając targi z ogromnym zainteresowaniem, obserwowała wszystkie ekspozycje i dzieliła się między sobą uwagami i spostrzeżeniami. Nawiązywała również kontakt z wystawcami doskonaląc tym samym swoje umiejętności w zakresie znajomości języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z ich kierunkiem kształcenia. Dzięki zaangażowaniu producentów i dilerów można było obejrzeć wiele pięknych, ciekawych i rzadko spotykanych na naszych drogach samochodów. Nie zabrakło także hitów sprzedaży, nowych odsłon popularnych aut i klasyków sprzed lat, wzbudzających zawsze ogromne zainteresowanie.

 

Czytaj więcej...

Już po raz ósmy chcemy uczcić naszego zbiorowego patrona 4 października (środa) 2017 r. o godz. 12:00 w auli szkolnej odbędzie się uroczystość Święta Szkoły połączona z programem patriotyczno-wychowawczym "Pamięć o Żołnierzach Września". Kultywujemy pamięć o tych, którzy walczyli w obronie kraju we wrześniu 1945 r. , a po 1945 r. przybyli na Ziemie Odzyskane i tu się osiedlili.

Serdecznie zapraszamy Przyjaciół Szkoły, czyli rodziny Żołnierzy, których tablice zostały odsłonięte podczas wcześniejszych uroczystości.

Społeczność szkoły.

I stało się! Mamy tak długo oczekiwane boisko! Cóż, łatwo nie było, bo: a to trawa nie chciała kiełkować, a to zbyt mało spadło deszczu, innym znów razem  zbyt wiele. Ale wreszcie, 21 września, z udziałem przedstawicieli sponsorów strategicznych: urzędu miasta, starostwa powiatowego, Banku Zachodniego WBK oraz DIEHL Controls Polska, a także w obecności prezesów młodzieżowych klubów piłkarskich, przedstawiciela Kościoła, emerytowanych nauczycieli wuefistów oraz braci szkolnej, uroczyście przecięto wstęgę, co zawsze znamionuje otwarcie i oddanie do użytku nowopowstałego obiektu. Podziękowaniom, gratulacjom i wspomnieniom nie było końca. Przy tej okazji usłyszeliśmy, że teraz mamy najpiękniejsze na Opolszczyźnie szkolne boisko sportowe! Mocny akcent otwarcia stanowiło przekazanie  przez panią dyrektor zaprzyjaźnionego ze szkołą banku piłki, która swój chrzest bojowy przeszła podczas jednego z meczów drużyny narodowej na EURO 2016. Bardzo dziękujemy!

Czytaj więcej...

"Uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne:

21 września b.r., długa przerwa, sala nr 10 (pan Krzysztof Jarosz).

Nauczyciele - współorganizatorzy."

Polska Oręż 1 zdjęcie

Kolejny rok szkolny rozpoczęty. Podczas inauguracji, oprócz dyrekcji i nauczycieli, w uroczystości wziął udział wicestarosta pan Krzysztof Żołnowski oraz pani  Paulina Rosa-przedstawicielka zaprzyjaźnionej ze szkołą DIEHL Controls Polska.

 W tym roku z radością przywitaliśmy 141 pierwszoklasistów, którzy przypisani zostali do pięciu klas: trzech technicznych i dwóch nowej zreformowanej szkoły zawodowej, nazywającej się od dziś szkołą branżową I stopnia. Wszystkim pierwszakom gratulujemy znakomitego wyboru i życzymy pasma nieustających sukcesów.

Czytaj więcej...

Wielkie otwarcie nowych pracowni
elektronicznej i logistycznej 

27 stycznia 2017r. 

ZSM DIEHL Zaproszenia Otwarcie Klasy pod patronatem A5 składane do A6

„Gdy pomysłów masz bez liku, spełnisz się w Ekonomiku”

To hasło, które zwyciężyło w konkursie na slogan reklamujący technikum ekonomiczne w realizowanym, w Zespole Szkół Mechanicznych, programie promocji zawodu technik ekonomista. Autorką programu „Ekonomiści na start” i jego koordynatorką była Renata Koziarska – nauczyciel przedmiotów zawodowych, a jego celami: promocja wykształcenia technicznego, zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających poruszanie się po rynku pracy oraz współpraca z pracodawcami lokalnymi na rzecz promocji zawodu technik ekonomista.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Urzędzie Miejskim

2 czerwca br. uczniowie kl. I i III technikum ekonomicznego gościli w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. Odbyło się tu spotkanie z pracownikami wydziału finansowego -  absolwentkami technikum ekonomicznego z 2006r.: Olgą Wajs – Skałecką  i Martą Lejczak (Świątek). W trakcie spotkania Panie przedstawiły strukturę organizacyjną Urzędu i zadania poszczególnych wydziałów oraz opowiedziały o swojej pracy; Marta zajmuje stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka, a Olga – ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie zabrakło wspomnień o szkole i nauczycielach oraz refleksji na temat wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w pracy zawodowej.

Spotkanie w Urzędzie Miejskim było ostatnim z cyklu „Technik ekonomista na rynku pracy” zorganizowanym w ramach programu „Ekonomiści na start”.

Renata Koziarska

Spotkanie klas technikum ekonomicznego w Starostwie

18 maja br. uczniowie kl. I i III technikum ekonomicznego uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Starostwa Powiatowego w Namysłowie. Pierwszą jego część poprowadziła p. Katarzyna Parzonka – skarbnik Powiatu, która przedstawiała informacje na temat organizacji i działalności Starostwa, jego jednostek organizacyjnych oraz zasad polityki budżetowej i rachunkowej. Następnie o swojej pracy opowiedziały pracownice wydziału finansowego, absolwentki technikum ekonomicznego: p. Joanna Raduchowska (Cieszyńska) – która ukończyła szkołę w 1999r., pełniąca funkcję zastępcy skarbnika, p. Beata Wolf (Nędza) – absolwentka z roku w 2003, obecnie zajmująca się ewidencją wydatków Starostwa oraz p. Justyna Pokutycka (Caban) – specjalistka ds. kontroli jednostek organizacyjnych, absolwentka z 2000r. Uczestniczące w spotkaniu panie zgodnie podkreśliły, że

wiedza i umiejętności, które zdobyły w czasie nauki w technikum ekonomicznym   

były podstawą  i nadal są bardzo przydatne w ich pracy.

Ostatnim punktem była wizyta w gabinecie Starosty – p. Andrzeja Michty  i krótka z nim rozmowa dotycząca spraw bieżących, którymi zajmuje się starostwo.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Ekonomiści na start” promującego naukę w technikum ekonomicznym.

Renata Koziarska

W ramach projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", warsztaty szkolne zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, potrzebne do nauki zawodu - mechanik pojazdów samochodowych.

Czytaj więcej...

Szanowni uczniowie,

w bieżącym roku szkolnym młodzieży szkół powiatu namysłowskiego proponujemy udział w Akcji „U podstaw – praca…”. Głównym celem organizatorów jest promowanie postaw prospołecznych oraz upowszechnianie polskiego dorobku kulturowego wśród namysłowskiej młodzieży.

Czytaj więcej...

Kolejną odsłoną realizowanego w szkole programu „Ekonomiści na start” było spotkanie uczniów kl. III TE z pracownikami Biura Rachunkowe K&W Sp. z o.o. (Namysłów, ul. Partyzantów 1). Biura zajmuje się obsługą rachunkowo – podatkową oraz kadrowo – płacową  podmiotów gospodarczych, oferując prowadzenie usług rachunkowych dla firm polskich jak z kapitałem zagranicznym.

Czytaj więcej...

Dnia 12.04.2017r. Jakub Jankowski, uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie uczestniczył w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,,Młodzież zapobiega pożarom’’. Zajął drugie miejsce w eliminacjach powiatowych,             w grupie trzeciej ( szkoły ponadgimnazjalne). Gratulujemy Jakubowi, życząc dalszych sukcesów.

PROTOKÓŁ Z JUBILEUSZOWYCH XL WOJEWÓDZKICH ZAWODÓW SPORTOWO – OBRONNYCH

„SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE 2017”

W dniu 26 kwietnia 2017r. na obiektach Bractwa Strzeleckiego w Głogówku i Zespołu Szkół w Głogówku odbyły się XL wojewódzkie zawody sportowo – obronne  „Sprawni jak żołnierze 2017”. Zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Opolu przy wsparciu i pomocy:

 Zespołu Szkół w Głogówku,

 Bractwa Strzeleckiego w Głogówku ,

 Starostwa Powiatowego w Prudniku,

 Biura Zarządu Rejonowego LOK w Głogówku,

 Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu,

 Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu,

 Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu

 Klubu sportowego LUKS Azymek Zdzieszowice.

W zawodach wzięło udział 8 zespołów dziewcząt i 10 zespołów chłopców.

W trakcie zawodów przeprowadzono następujące konkurencje:

1. strzelanie

2. rzut granatem

3. tor sprawnościowy

4. bieg na orientację

5. pierwsza pomoc przedmedyczna

Sędziowie konkurencji:

Pierwsza pomoc przedmedyczna:         Grażyna Nalepa, Dawid Cajzner, Maciej Sędzik

Bieg na orientację:                                        Adam Hyjek, Mateusz Wrotny

Tor sprawnościowy:                                     Marek Muszyński, Agnieszka Czerniecka,

 Strzelanie:                                                    Roman   Baran, Krystian Strzoda

 

Rzut granatem:                                             Jacek Staluszka

Klasyfikacja drużynowa chłopców:

Do finału ogólnopolskiego zakwalifikowała się drużyna:

Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie

w składzie:

1. Igor Kozłowski

2. Błażej Przyślak

3. Grzegorz Solecki

opiekun Krzysztof Jabłoński

Najlepsze drużyny otrzymały puchary, medale, dyplomy.

Podczas zawodów nie zanotowano urazów i kontuzji oraz nie został wniesiony żaden

pisemny protest.

Opracował Krzysztof Jabłoński

Społeczność Namysłowa oraz okolic wzięła udział w tegorocznej edycji Akcji „Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach – Wielkanoc 2017”. W marca oraz kwietniu b.r. już po raz czwarty zbieraliśmy dary dla polskich kombatantów.

Czytaj więcej...

                26 kwietnia drzwi do naszej szkoły zostały szeroko otwarte. Gościliśmy młodzież nie tylko  z namysłowskich gimnazjów, lecz także trzecioklasistów przybyłych  z Pokoju, Domaszowic, Rychtala, Wilkowa, Bierutowa, Smogorzowa i Świerczowa.

Czytaj więcej...

W dniach06.-07.04.2017r. grupa 33 uczniów z klas technikum logistycznego i ekonomicznego wraz z opiekunami:Sylwią Salamon – Soją, Katarzyną Popczyk oraz Krzysztofem Makarowskim uczestniczyła w wycieczce o charakterze zawodowo-turystycznym do stolicy Austrii. Głównym celem wyjazdu była wizyta w firmie LKW -WALTER, która wsparła finansowo organizację wyjazdu. Była to już trzecia tego typu wycieczka, zorganizowana dla uczniów ZSM.

Czytaj więcej...

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie:

  • Katarzyna Czuczwara (klasa II Technikum Elektroniczne)
  • Sandra Zadeberna (klasa II Technikum Handlowe)

wzięli udział w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego.

Celem ww. konkursu jest m.in.:

  1. Kształcenie wrażliwości estetycznej.
  2. Rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poezji.
  3. Zainteresowanie osobowością i dorobkiem Cypriana Kamila Norwida.
  4. Odkrywanie w twórczości Norwida prawdy o człowieku, chrześcijaninie, Europejczyku i Polaku.
  5. Kultywowanie i propagowanie twórczości plastycznej.

O wynikach dowiemy się 28 kwietnia b.r.

Trzymamy kciuki!

Nauczyciele-opiekunowie: Violetta Korytko oraz Dariusz Rybak.

Motor Show Poznań 2017 - Poznańskie Targi Motoryzacyjne, to największa tego typu impreza w Polsce, w Europie ustępuje tylko podobnym wydarzeniom we Frankfurcie, Paryżu i Genewie. Corocznie przyciągająca tysiące miłośników dwóch i czterech kółek.

Czytaj więcej...

Imprezą towarzyszącą Dniu Logistyka były działania realizowane w ramach programu „Ekonomiści na start” promujące zawód technik ekonomista.

Czytaj więcej...

W II półroczu rozpoczęła się realizacja projektu „Ekonomiści na start”, który skierowany jest do uczniów technikum ekonomicznego i ma na celu promocję kształcenia w zawodzie technik ekonomista, zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i współpracę szkoły z pracodawcami lokalnymi. Wśród wielu działań objętych programem zaplanowano m.in. spotkania z absolwentami naszego „ekonomika”, którzy pracują w firmach i instytucjach na terenie Namysłowa i okolic.

Czytaj więcej...

Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie bierze udział w projekcie „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”

Powiat Namysłowski otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na realizację projektu z zakresu wsparcia kształcenia ogólnego.

Czytaj więcej...

 

Uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie zainteresowanych udziałem w ogólnopolskich konkursach artystycznych prosimy o kontakt z panią Violettą Korytko lub panem Dariuszem Rybakiem.

Serdecznie zapraszamy!

Mieszkańców Namysłowa oraz okolic zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Akcji „Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach – Wielkanoc 2017”. W terminie od 4 marca do 8 kwietnia b.r.,w każdą sobotę, zbieramy dary dla polskich kombatantów. Do zebranych darów warto dołączyć świąteczną kartkę z Wielkanocnymi życzeniami. Za pośrednictwem wrocławskiego Stowarzyszenia Odra-Niemen paczki zostaną przekazane Polakom zamieszkałym na terenie Kresów Wschodnich. 
Wszystkim namysłowskim Darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy!

Społeczność szkolna
Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie 
oraz
Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie

W dniu 1 marca b.r. młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie uczestniczyła w miejskich obchodach „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” zorganizowanych w Namysłowskim Ośrodku Kultury. Uczniowie klasy 1 Technikum Elektronicznego: Karol Brzozowski, Oskar Furmański oraz Krystian Migdał wzięli udział w 3. Edycji „Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych”. Zgromadzona w domu kultury młodzież wysłuchała pieśni patriotycznych (zespół „Sunflowers”) oraz uczestniczyła w projekcji filmu „Historia Roja”. W holu Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie uczniowie Naszej Szkoły mieli możliwość zapoznania się z multimedialnymi prezentacjami poświęconymi pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych
w Namysłowie
wzięli udział w VI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu
„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Cele Konkursu:

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2017 r.).

2. Upowszechnianie wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.

Czytaj więcej...

Nie od dziś wiadomo, że Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku kształceniem zawodowym stoi i nieustannie wzbogacaswoją bazę dydaktyczną, aby edukować jak najlepszych fachowców. Dnia 27 stycznia 2017 roku, dzięki inwestycji powiatu namysłowskiego oraz firmy DIEHL Controls Polska, nastąpiło uroczyste otwarcie sali  elektronicznej oraz logistycznej. Dzięki realizacji projektu partnerskiego pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2014-2020, wyposażono pracownie w sprzęt komputerowy, manipulator kartezjański, tokarkę CNC, laboratorium RFID.

Czytaj więcej...

 

16002892 1491433960880361 8547402470276040297 nŚwietny polonista, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, serdeczny kolega, przyjaciel młodzieży, szlachetny człowiek. 18 stycznia zmarł Mieczysław Kołodka. Urodzony na Kresach, po II wojnie światowej przybył na Ziemie Odzyskane, gdzie dorastał, zdobył wykształcenie, założył rodzinę, rozpoczął pracę zawodową. Dyrektorem naszej szkoły był 16 lat, od 1965 do 1981 roku. W tym czasie zorganizował i w pełni wyposażył warsztaty szkolne, tworząc tym samym bazę dla szkolnictwa zawodowego, nadzorował prace nad powstającym boiskiem sportowym. Wcześniej pełnił funkcję powiatowego inspektora oświaty, przyczyniając się do powstania dwóch domów dziecka, kilku szkół podstawowych i naszej, której następnie został pierwszym dyrektorem. Jego pracę nagrodzono wieloma odznaczeniami, w tym „Zasłużonemu Opolszczyźnie”.

Czytaj więcej...

Szlachetna Paczka - Piórnik dla Dzieciaczka!

 

Okres Bożego Narodzenia skłania do myślenia o innych ludziach. Z myślą o najbardziej potrzebujących dzieciach włączyliśmy się do Akcji „Szlachetna Paczka – Piórnik dla Dzieciaczka”. Zebrane produkty zostały przekazane jednej z ubogich namysłowskich rodzin – tak, aby mogła okres świąt Bożego Narodzenia przeżywać w spokoju oraz radości. W przeprowadzenie zbiórki byli również zaangażowani uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie.

 

 

Samorząd Uczniowski

 

Zespołu Szkół Specjalnych im. A. Mickiewicza w Namysłowie

 

Boże Narodzenie za nami, nawet jesteśmy już w Nowym Roku,  zatem -jak każe tradycja-powspominajmy ten niedawno miniony 2016. A może tylko jego końcówkę, czyli grudniowe podsumowanie programu „Aktywni na plus” oraz świąteczne jasełka.

Czytaj więcej...

Uwaga!!! Informujemy, że od 02.01.2017r. plan lekcji ulegnie zmianie. Wkrótce będzie dostępny na stronie.

W ramach realizowanego przez naszą szkołę programu ERASMUS+  23 listopada 22 uczniów klasy III technikum logistycznego wraz z opiekunami wyjechało na praktykę zawodową do Bolonii. Wyjazd był konsekwencją opracowanego przez nauczycieli  projektu, noszącego tytuł: „Zagraniczne  praktyki  zawodowe szansą rozwoju zawodowego i osobistego”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskaliśmy z funduszy unijnych niebagatelną kwotę 199 030 euro, która przeznaczona została na sfinansowanie pobytu uczniów we Włoszech – turnus jesienny i wiosenny – oraz na opłacenie praktyk uczniowskich w Hiszpanii – wyjazd wiosenny. W sumie z możliwości odbycia praktyk zagranicznych skorzysta 79 uczniów i 6 opiekunów.

Czytaj więcej...

Regulamin rekrutacyjny do projektu Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim.

pdf

29. października 2016r. uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych: Damian Laskowski, Damian Wrzesiński i Patryk Sokołowski z klasy 3TM oraz przewodnicząca szkoły Julia Laska wzięli udział w akcji „Znicz”.

Czytaj więcej...

26 października 2016r. już po raz czwarty gościliśmy w Zespole Szkół Mechanicznych przedstawiciela firmy logistycznej LKW WALTER z Wiednia, pana Krzysztofa Adamczuka.

            Uczniowie klas: 4 Technikum Logistycznego oraz 3 Technikum Logistycznego i Ekonomicznego wzięli udział w bardzo interesującym spotkaniu zorganizowanym w auli ZSM. Obejrzeli m.in. film dotyczący podstawowych gałęzi działalności przedsiębiorstwa, otrzymali szereg informacji o  możliwościach odbycia praktyki oraz wymaganiach odnośnie zatrudnienia w LKW WALTER. Pan Krzysztof Adamczuk odpowiadał również na pytania zgromadzonej na spotkaniu młodzieży oraz nauczycieli przedmiotów logistycznych.

            Po prezentacji  odbyło się spotkanie przedstawiciela LKW WALTER z wicedyrektor Elżbietą Wnuk oraz nauczycielami ZSM Sylwią Salamon–Soją i Krzysztofem Makarowskim. Podczas tego spotkania mówiono kierunki dalszej współpracy oraz szczegóły wizyty naszych uczniów w macierzystej siedzibie firmy w Industriezentrum NÖ Wiener Neudorf wiosną 2017r. 

Sylwia Salamon - Soja

 

Tegoroczne Święto Edukacji Narodowej grupa pracowników  naszej szkoły spędziła w Krakowie i jego okolicach. Wycieczka rozpoczęła się od  zwiedzania muzeum  św. Jana Pawła II w Wadowicach. Pomyślane i zrealizowane z rozmachem  przez autorów m.in. projektu Muzeum Powstania Warszawskiego posiada liczne pamiątki po wielkim Polaku, świętym naszych czasów. Muzeum  mieści się obok rynku w kamienicy, w której przyszedł na świat Karol Wojtyła. Oczywiście obowiązkowo skosztowano papieskich kremówek.

Czytaj więcej...

To był dobry dzień. 5 października społeczność uczniowska namysłowskiego Zespołu Szkół Mechanicznych obchodziła święto patrona szkoły - Żołnierzy Września 1939 Roku. Imię to z dumą nosimy już 7 lat.

Czytaj więcej...

21 września odbyły się na miejskim stadionie coroczne „Mistrzostwa Szkoły Klas Pierwszych w Lekkiej Atletyce i Piłce Nożnej”. W rozgrywkach piłkarskich i sześciu konkurencjach lekkoatletycznych wystartowało 55 uczniów. A konkurencje były następujące: bieg na 800 m. chłopców, bieg na 600 m. dziewcząt, bieg na 100m. chłopców i dziewcząt, skok wzwyż, skok w dal, pchnięcie kulą.

Mimo niesprzyjającej aury - chłodu i braku słońca - atmosfera, jaka panowała wśród kibiców, rekompensowała niedostatki meteorologiczne. Doping na trybunach przełożył się na efekty współzawodnictwa. Wśród wielu bardzo dobrych zawodników na pierwsze miejsce wysunął się  Konrad Noga z klasy 1TH/Z, który w pchnięciu kulą uzyskał imponujący wynik 14,13m. Mamy nadzieję, że przy intensywnych treningach, wytrwałości i samozaparciu Konrad zakwalifikuje  się  na najbliższą olimpiadę, czego jemu i szkole serdecznie życzymy.

A oto pozostali złoci medaliści zawodów:

Fiedeń Kamil kl.1TZ (bieg na 800 m. chłopców),

Niwa Klaudia kl.1TL( bieg na 600 m. dziewcząt ),

Majewski Dominik kl.1TL (bieg na 100 m. chłopców )

Brzostowska Klaudia kl.1TL (bieg na 100 m. dziewcząt )

Brzostowska Klaudia kl.1TL (pchnięcie kulą dziewcząt )

Karol Mateusz kl.1TZ (skok wzwyż chłopców )

Jasicka Monika kl.1TE (skok wzwyż dziewcząt)

Błaszkowski Szymon kl.1TM (skok w dal chłopców )

Ostałowska Daria kl.1Tl (skok w dal dziewcząt)

Najlepszą w rankingu okazała się klasa 1TE, która w ostatecznym rozrachunku zdobyła 8 medali, a najlepsza drużyna piłki nożnej, kończąca turniej z pucharem, to zespół klasy 1Tm.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wyników, ale przede wszystkim dziękujemy za wasz udział, bo oprócz wyłonienia sportowych „brylantów” chodziło o wspólną zabawę i integrację!   

                                                                                                                              HaSz

Dnia 5 października 2016 r. o godzinie 12:00 w auli szkolnej odbędzie się uroczystość Święta Szkoły połączona z kolejną edycją programu "Pamięć o Żołnierzach Września".

Serdecznie zapraszamy Przyjaciół Szkoły, czyli rodziny Żołnierzy, których tablice zostały odsłonięte podczas wcześniejszych uroczytości.

Społeczność Szkoły

Za nami tradycyjny „Rajd Pierwszaka”. Na zdobywanie Ślęży wyruszyliśmy 22 września. Grupa liczyła  100 uczniów, którymi opiekowało się 11 nauczycieli. U podnóża wzniesienia stanęliśmy ok. godz. 10. I rozpoczęła się „wspinaczka”… Pierwsze 40 min było „mordercze”. Szlak piął się pionowo w górę, nie pozostawiając cienia wątpliwości, że łatwo nie będzie. Po 20 minutach dało się słyszeć pierwsze komentarze:

„Jestem starym, zawodowym góralem, ale-uff- dziś kondycję zostawiłem w domu.”

„Ja mam twarde spartańskie wychowanie, ale takich trudności się nie spodziewałem…”

Potem było tylko gorzej:

„Trzymajcie moje mięśnie, bo mi gdzieś uciekają!!!”

„Boli mnie lewa część prawej półkuli mózgu!” I odpowiedź: „To podrap ją prawą częścią lewej ręki!”

Na szczęście humor nas nie opuszczał, chociaż zaczęliśmy już zbierać pierwsze ofiary braku kondycyjnego przygotowania: a to kolano trzeba było otulić bandażem elastycznym, a to potrzebne były plasterki na pierwsze otarcia stóp, a to pomocna dłoń, podana chwilowo słabnącemu rajdowiczowi, okazała się być z wdzięcznością przyjęta. Ale wszystkie te drobne niedogodności były niczym wobec urody ślężańskiego lasu i pierwszych, nieśmiałych jeszcze bardzo, ale już dających się zauważyć oznak nadchodzącej jesieni.

Wreszcie około południa dotarliśmy do celu. I tu refleksja zmachanego, szlachetnie utrudzonego uczestnika, w którego głosie wyraźnie słychać było nutkę zawodu :

„Mieliśmy wszyscy wbiec na szczyt jak Rocky Balboa, a wbiegł tylko jeden. Ale z nas cieniasy…”

Cóż, może nie w stylu wspomnianego idola, ale jednak w komplecie i o własnych, choć mocno nadwątlonych  siłach, dotarliśmy na górę. Tam uzupełniliśmy niedobory energetyczne małym posiłkiem, a po zwiedzeniu okolicy i sesji zdjęciowej ruszyliśmy w drogę powrotną. Zejście było znacznie łatwiejsze. A może perspektywa pieczonych w ognisku kiełbasek znacznie zmniejszyła uciążliwość powrotu. Dość ,że na dole znaleźliśmy się szybko i sprawnie. Ognisko - przygotowane przez wcześniej przybyłą tam ekipę techniczną - już płonęło, a pierwsze, pięknie przyrumienione kiełbaski, pachniały smakowicie.

Popas mógłby trwać jeszcze długo, lecz czas płynął nieubłaganie, dyscyplinując nawet tych najbardziej opornych. Jeszcze tylko 111-głosowym chórem odśpiewaliśmy „Sto lat” obchodzącej tego dnia swoje urodziny jednej z nauczycielek, uprzątnęliśmy miejsce biwakowania, wygasiliśmy ogień i ochoczo, aczkolwiek z żalem, że to już koniec wyprawy, odjechaliśmy z malowniczego podnóża Ślęży.

Cóż, następny taki wyjazd za rok, ale już w innym składzie i przy innym ognisku... A tegorocznego możecie nam zazdrościć!

                                                                                                                                                     HaSz   

Po więcej zdjęć zapraszamy na facebook'a : kliknij tutaj

Niniejszym ogłaszamy, że świat został posprzątany! Tegoroczna, już 23. edycja akcji „Sprzątanie Świata” odbywała się pod hasłem „Podaj dalej… drugie życie odpadów”.

Czytaj więcej...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01.09.2016r. (czwartek) przed szkołą o godzienie 9:00.

Wszystkich serdecznie zapraszamy! :)


        29 maja 2016r. kolejna grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami udała się na miesięczną praktykę do Hiszpanii. Tym razem byli to uczniowie klasy II technikum mechanicznego.

Czytaj więcej...

              W Izbie Regionalnej 14.06.2016 r. rozstrzygnęliśmy konkurs „Nadzieja- nigdy jej nie trać „  . Na konkurs wpłynęło 37 prac, które były dowolną interpretacją tematu  w naszym życiu. Kiedy mamy nadzieję oczekujemy, że spełni się coś wymarzonego. Dążymy do celu i to ona pozwala nam wierzyć, że osiągniemy ten cel. Jest to uczucie, które dodaje nam sił w pokonywaniu trudności.

Czytaj więcej...

LICEALIADA 2015/16

TENNIS STOŁOWY WOJEWÓDZTWO

26.04.2016

Mistrzostwa Województwa w Tenisie Stołowym Drużynowym Amatorów 
LICEALIADA / chłopcy /

Czytaj więcej...

Profilaktyka prozdrowotna „Stop dopalaczom”

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie biorą udział w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego na wykonanie plakatu pod tytułem „Stop dopalaczom”.

Czytaj więcej...

Mobilność zawodowa uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie 

Nazwa projektu : „Profesjonalne staże zagraniczne techników kluczem do mobilności zawodowej”

 

             W kwietniu 2016 r. byliśmy na miesięcznej praktyce zawodowej Programu Unii Europejskiej Erasmus+ .

Partnerem naszym była firma YouNet z Bolonii.

Kształciliśmy się zawodowo.

Czytaj więcej...

Uczeń klasy 1 Technikum Mechanicznego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie, Dominik Fabian, wygrał I etap regionalny (województwa: małopolskie, podkarpackie, opolskie, śląskie) w kategorii plac plastycznych (szkoły ponadgimnazjalne) V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Czytaj więcej...

Dnia 14 marca br. o godz. 11 w auli ZSM w Namysłowie odbyła się duża konferencja szkoleniowa (III Dzień Logistyka) pod hasłem: "Nowoczesne formy kształcenia praktycznego dla szkół średnich – szansą dla młodzieżowego rynku pracy"  z udziałem pracodawców, przedstawicieli władz samorządu lokalnego (Starosty, wicestarosty, Naczelnika wydziału edukacji, kultury i sportu, dyrektora PUP), przedstawicieli władz uczelni logistycznych (WSL Poznań i MWSLiT z Wrocławia) oraz absolwentów „Mechanika” i młodzieży szkolnej z technikum logistycznego i ekonomicznego.

Czytaj więcej...

„ nazywamy go brzydko stróżem
każemy mu nas pilnować
używamy jak chłopca na posyłki
kto z nas mu rękę poda
pożałuje że ma skrzydła za duże
sumienie tak czyste że niewygodne
kolor biały raczej niepraktyczny
życie obce bo bez pomyłek
miłość niecała - bo bez umierania
kto z nas obejmie go za szyję
słuchaj - powie - zmieniły się czasy
teraz ja cię przed światem ukryję”

Jan Twardowski

16 marca 2016 roku o godzinie 12.00 w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Artystycznego „ … inspirowane Twardowskim”. Celem konkursu była popularyzacja poezji ks. Jana Jakuba Twardowskiego, pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej młodzieży, konfrontacja twórczości artystycznej oraz promowanie młodych twórców.

Czytaj więcej...

29.02 br. Andrzej Michta Starosta Namysłowski wspólnie ze Sławomirem Hinborchem Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wręczyli nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2015 najlepszym sportowcom z namysłowskich szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto podziękowania za trud i wysiłek włożony w propagowanie sportu wsród młodych ludzi odebrali ich opiekunowie.

Czytaj więcej...

03.03 br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie odbyło się podsumowanie wolontariatu 2015.

Z tej okazji Andrzej Michta Starosta Namysłowski wspólnie ze Sławomirem Hinborchem Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu nagrodził najbardziej aktywnych społeczników z namysłowskich szkół ponadgimnazjalnych.
Podziękowania za rozwijanie idei wolontariatu wśród młodzieży z rąk Starosty odebrali również opiekunowie wolontariuszy.

Czytaj więcej...

W dniu 01.03.2016 r. uczciliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zaangażowanych w działania podziemnego, antykomunistycznego państwa. Wielu z nich zostało zamordowanych. Jak powiedział rozpoczynający uroczystość pan Juliusz Kruszyński, burmistrz Namysłowa, ci żołnierze umierali dwa razy. Pierwszy raz gdy ginęli, a drugi, gdy skazywano ich na zapomnienie.

Czytaj więcej...

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych
w Namysłowie
po raz kolejny wzięli udział 
ogólnopolskim konkursie
„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Czytaj więcej...

Akcja PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH – BOŻE NARODZENIE 2015

Społeczność Namysłowa oraz okolic wzięła udział w tegorocznej edycji Akcji „Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach – Boże Narodzenie 2015”. W terminie od 7 grudnia 2015 r. do 4 stycznia 2016 r. już po raz trzeci zbieraliśmy dary dla polskich kombatantów.

Czytaj więcej...

W dniu 03.12.2015 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie wzięliśmy udział w IX edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pod patronatem Starosty Namysłowskiego "Recytujemy Pana Tadeusza”.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu namysłowskiego oraz kluczborskiego.

Czytaj więcej...

W „Mechaniku” napisaliśmy 246 listów!

W dniu 10.12.2015 w bibliotece szkolnej pisaliśmy listy w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Maraton odbywa się co roku. Pomysłodawcą akcji jest Amnesty International. Wysyłane są apele do władz oraz listy solidarności do osób, których prawa są łamane.

Czytaj więcej...

V Powiatowy Konkurs Językowy

10 grudnia 2015r.odbył się w naszej szkole V Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego, zorganizowany przez nauczycieli języków obcych.

W konkursie wzięły udział 3-osobowe drużyny z klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w Wilkowie, Gimnazjum w Pokoju, Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Rolniczych oraz Zespołu Szkół Mechanicznych.

Czytaj więcej...

Dnia 4.12.2015r. odbyły się w naszej szkole Mikołajki.

Gospodarze miesiąca (klasy 1G i 2TE) wraz z samorządem uczniowskim zadbali o wspaniałą w tym dniu atmosferę.

Mikołaj i jego piękne pomocnice odwiedzili wszystkich nauczycieli oraz uczniów obdarowując ich przy tym słodkościami.

Czytaj więcej...

W dniu 20.11 (piątek) w naszej szkole będziemy obchodzić
Dzień Życzliwości.

Jeżeli w tym dniu będziesz miał żółty element garderoby
to masz zapewnioną niepytajkę.

zyczliwosc

 W Gimnazjum nr 1, w dniu 29 października br. wznowiono rozgrywki Międzyszkolnej Ligi Szachowej.

Nasza drużyna w składzie Tymoteusz Bieniawski, Kacper Gońda, Dawid Dziuba i Andrzelika Drajok wygrała pierwszy turniej. Pokonując kolejno Gimnazjum nr 2 3-1, LO 3-1, MOW 4-0, Gimnazjum nr 1 4-0 i ZSR 3-1.

Czytaj więcej...

„ Powiedzcie mojej babci, ze zachowałam się jak trzeba…”

 te słowa Danuty Siedzikówny (ps. „Inka”), zamordowanej przez komunistów w 1946 roku, umieszczone w ostatnim grypsie wysłanym przed śmiercią do najbliższych były mottem spotkania z panem Wojciechem Starzyńskim przedstawicielem Fundacji ,,Rodzice Szkole", które odbyło się 29 X 2015 r. w szkolnej auli. W spotkaniu uczestniczyły klasy: 2TL, 2TE i 2TE/Z. Prelegent przypominał najważniejsze wydarzenia drugiej połowy XX wieku, które miały decydujący wpływ na odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności.

Czytaj więcej...