logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

17 listopada rozpoczyna się kolejny etap akcji SZLACHETNA PACZKA - Projekt Darczyńca.

Celem paczki jest mądra pomoc, dlatego też kluczowym etapem projektu jest właściwy dobór rodzin objętych pomocą. W osiągnięciu tego celu niezbędni są wolontariusze, którzy odwiedzili i ankietowali rodziny wytypowane do projektu przez świetlice środowiskowe, CARITAS, GOPS, MOPS a także prywatne osoby.

Szlachetna Paczka pomaga rodzinom które jednocześnie:

  • są w trudnej sytuacji materialnej,
  • spełniają przynajmniej jedno z kryteriów pomagania:

1. Chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie,
2. Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie,
3. Rodzina wielodzietna,
4. Starość i samotność,
5. Nieszczęście,
6. Samotny rodzic,
7. Inne.

  • biorą odpowiedzialność za swoje życie, nie chcą utrzymywać się ze swojej biedy i nie maja postawy roszczeniowej.

Informacje o zakwalifikowanych rodzinach umieszczane są w anonimowej, internetowej bazie na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Osoby, które chciałyby odpowiedzieć na potrzeby rodziny, robiąc paczkę na święta, mogą wybrać w oparciu o tę stronę konkretną rodzinę. Darczyńcami mogą stać się całe grupy społeczne: rodziny, sąsiedzi, uczniowie w klasach, pracownicy firm.

Zatem Wszystkich chętnych do pomocy serdecznie zapraszamy!

Finał akcji odbędzie się 8 i 9 grudnia. Magazyn Szlachetnej Paczki w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie (w budynku warsztatów) czynny będzie w godzinach 10:00 - 18:00

Edyta Skiba

uks

leonardo

logo-duze1a