logozsm1

BIP

BIP NAM MECH

prez2

 

DRODZY PRACODAWCY,
WŁAŚCICIELE PRZEDSIĘBIORSTW I ZAKŁADÓW PRACY

Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie jest zainteresowany współpracą w zakresie kształcenia praktycznego uczniów szkoły.

Poszukujemy nowych ofert na przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu dla pracowników młodocianych – uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia.

Poszukujemy również ofert dla uczniów Technikum, by mogli odbyć 4 tygodniową praktykę zawodową. Jesteśmy gotowi w ich imieniu podpisać umowę.

Gwarantujemy bardzo dobre przygotowanie zawodowe młodzieży, w tym sprawne posługiwanie się komputerem i technologią informatyczną.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Poniżej znajduje się lista zakładów pracy, w których uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie odbywają praktyczną naukę zawodu jako młodociani pracownicy:

 

doclista pracodawców

 

 

uks

leonardo

logo-duze1a