logozsm1

prez2

 

op-masz-prz-spozOPERATOR MASZYN
I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO

3 - letnia szkoła na podbudowie gimnazjum,
realizująca program nauczania
w zakresie kształcenia ogólnego

oraz kształcenia zawodowego.

 

ZOBACZ INFORMATOR:

pdfOPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplomem poświadczającym kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym.

 

 

 

uks

leonardo

logo-duze1a