logozsm1

BIP

BIP NAM MECH

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

 ANALIZA LOSÓW ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH Z 2013.

W październiku i listopadzie 2013r przeprowadzono ankietowe badanie  losów absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2013roku.

W 2013 roku ZSM w Namysłowie ukończyło 125 absolwentów: 67 z technikum i 58 z ZSZ. 

Przedmiotem badania było zebranie informacji o obecnej sytuacji zawodowej tegorocznych absolwentów naszej szkoły, ich sytuacji na rynku pracy. 

Czytaj więcej...

LOSY ABSOLWENTÓW ZSM - 2006-2011

W Zespole Szkół Mechanicznych cyklicznie co kilka lat prowadzi się badanie losów absolwentów.

Celem badania jest uzyskanie informacji o losach zawodowych absolwentów, zadowolenia z wyboru i kształcenia w ZSM oraz ocena szkoły w przygotowaniu do funkcjonowania na rynku pracy.

Badanie losów zawodowych absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie zostało przeprowadzone w miesiącach październik-listopad 2012r.  Badaniem zostali absolwenci  techników i  zasadniczej szkoły zawodowej z lat 2007-2011.

Badanie przeprowadzono na próbie liczącej 117 osób /w latach 2007-2012 szkołę ukończyło 594 absolwentów, tj. 268 absolwentów techników i 326 absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej/, co oznacza, że badaniem objęto  20% absolwentów -  62 osoby z technikum /53% badanych/ i  55 osób  /47%/ ZSZ.

Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety zawierającej 15 pytań; 13 zamkniętych i 3 otwartych. 

Czytaj więcej...

uks

leonardo

logo-duze1a