logozsm1

prez2

Wszyscy uczniowie, którzy nie zdali egzaminu w sesji zima 2021 proszeni są o wypełnienie załącznika i oddanie go do sekretariatu uczniowskiego w terminie do 2.04.2021.

pdfdeklaracja na egzamin

Dyrektor ZSM w Namysłowie informuje, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie:

https://www.testy.egzaminzawodowy.info

W serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.


Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY. 

Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku). Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań.

Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom, dzięki czemu możliwa jest praca zdalna.

Korzystanie z większości funkcji jest całkowicie bezpłatne lub może wymagać bezpłatnej rejestracji.


22 czerwca (poniedziałek) uczniowie wchodzą na egzamin:

 • Wejście główne do budynku warsztatów – sala W17 (godz.8.15, godz.12.15), W14B (godz.12.25).
 • Wejście boczne od strony parkingu – sala W23 (godz.8.25, godz.12.15), W05 (godz. 8.30).

Czytaj więcej...

Drogi Uczniu!

Pamiętaj o następujących zasadach w czasie sesji egzaminacyjnej:

 • Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi organizacji egzaminów zawodowych 2020 roku zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły (Harmonogram egzaminów pisemnych, Prawa i obowiązki zdającegoProcedura bezpieczeństwa ).
 • Przyjdź do szkoły o wskazanej godzinie szkoły i podejdź do odpowiedniego wejścia do szkoły.
 • Przed wejściem do szkoły będzie mierzona temperatura Twojego ciała 
  i zostaniesz poproszony o złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami i o nieprzebywaniu samemu lub w domu z osobą na kwarantannie / izolacji w warunkach domowych.
 • Musisz mieć ze sobą obowiązkowo dwa długopisy piszące na czarno, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i maseczkę. Możesz mieć butelkę z wodą i inne dopuszczone do poszczególnych egzaminów przybory.
 • Nie wnoś na teren szkoły zbędnych przedmiotów!
 • Przed wejściem do szkoły i po zakończonym egzaminie nie gromadź się, unikaj bezpośrednich kontaktów, zachowaj odstęp od innych osób.

Czytaj więcej...

Uczniowie lub absolwenci, którzy chcą zdawać powtórnie egzamin zawodowy w sesji czerwiec-lipiec 2020 proszeni są o wypełnienie deklaracji - załącznik nr 3 i przesłanie do sekretariatu szkoły na adres sekretariat@mechanik-namyslow.pl lub wychowawcy, skanu tego załącznika lub zdjęcia z czytelnym podpisem do środy 25 marca do godziny 14.00. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 774101627.

pdfDeklaracja przystąpienia do egzaminu

Jest egzaminem zewnętrznym organizowanym przez OKE we Wrocławiu.

W roku szkolnym 2013/14 obejmie obecnych uczniów:

 • Klasa 4TE – technik ekonomista
 • Klasa 4 TM – technik mechanik
 • Klasa 4 TG – technik organizacji usług gastronomicznych
 • Klasa 4 TL – technik logistyk
 • Klasa 3 A – mechanik pojazdów samochodowych
 • Absolwentów z lat poprzednich którzy nie uzyskali dyplomu

Warunkiem przystąpienia było złożenie deklaracji do dnia 20 grudnia 2013.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – 2014 -NOWY EGZAMIN ZAWODOWY

 • Jest egzaminem zewnętrznym organizowanym przez OKE we Wrocławiu. W roku szkolnym 2013/14 obejmie obecnych uczniów:
 • Klasa 2TE – technik ekonomista- kwalifikacja A. 35
 • Klasa2 TL – technik logistyk – kwalifikacja A.30

Warunkiem przystąpienia jest złożenie deklaracji do dnia 27 stycznia 2014

Ważne strony, które należy czytać:

www.cke.edu.pl
www.oke.wroc.pl

Istotne uwagi wynikające z obowiązujących procedur:

 1. Zdający na egzamin powinien zgłosić się co najmniej 30 min. przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym wkładem.
 2. Na etapie pisemnym do sali egzaminacyjnej nie można wnosić kalkulatorów, ani korzystać z nich w tej sali
 3. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych np. telefonów, ani korzystać z nich w tej sali
 4. Nie istnieje możliwość zmiany wyznaczonego terminu egzaminu.
 5. Sprawdź (wcześniej) na tablicy ogłoszeń w której sali i na której zmianie będziesz zdawał egzamin.
 6. Zdający egzamin praktyczny uczniowie ZSZ przynoszą odzież roboczą, uczniowie technikum długopisy i kalkulatory.

 

uks

leonardo

logo-duze1a