logozsm1

prez2

3 - letnia szkoła , realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego.

Oferujemy naukę zawodu z grupy zawodów:

ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNO-TELEINFORMATYCZNYCH:02

 BUDOWLANYCH:

MECHANICZNYCH:

SPOŻYWCZYCH:

INNYCH:


Praktyka zawodowa:

 • Mechanik pojazdów samochodowych - praktyka u pracodawców lub w szkole
 • Magazynier logistyk - praktyka u pracodawców lub w szkole
 • Sprzedawca - praktyka u pracodawców
 • Inne zawody - praktyka u pracodawców

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ODBYWA SIĘ W FORMIE:

- zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych w zawodzie:

 • mechanik pojazdów samochodowych
  magazynier logistyk NOWOŚĆ!!

- praktycznej nauki zawodu u pracodawców w zawodach poprzednio wymienionych oraz:

 • murarz - tynkarz
 • stolarz
 • tapicer
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • dekarz
 • kucharz
 • cieśla
 • ślusarz
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • blacharz samochodowy
 • elektryk
 • lakiernik
 • innych

Kończąc Branżową Szkołę I Stopnia, uczeń otrzymuje świadectwo jej ukończenia oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile zda egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia  naukę można kontynuować w Branżowej Szkole II Stopnia lub w  liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

pptx logo POBIERZ: Prezentacja zawodowa.pptx

Odwiedź naszą szkołę, popytaj swoich kolegów, którzy są uczniami ZSM .... i ... podejmij odważną życiową decyzję.

ZAPRASZAMY

Z pozdrowieniami:

uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych

pdfSzkoła Branżowa I Stopnia

 

uks

leonardo

logo-duze1a