logozsm1

prez2

WARUNKI LOKALOWE

W skład biblioteki wchodzą następujące pomieszczenia: wypożyczalnia, kącik czytelniczy, czytelnia multimedialna (stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, drukarka, telewizor, magnetowid, kserokopiarka) i magazyn książek.

WARSZTAT INFORMACYJNY, KATALOGI

W skład warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej wchodzą:

1. KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY, który bezpośrednio dostarcza informacji rzeczowych, np.:

a) encyklopedie ogólne i specjalnie,
b) słowniki językowe i rzeczowe,
c) informatory,
d) podręczniki,
e) atlasy,
f) czasopisma.

2. KATALOGI, które dostarczają informacji o zbiorach biblioteki:

a) katalog alfabetyczny,
b) katalog rzeczowy,
c) katalog komputerowy (w opracowaniu).

3. KARTOTEKI

4. INTERNET

 

uks

leonardo

logo-duze1a