logo-rcre

 

Projekt UE realizowany dla wszystkich szkół
prowadzących kształcenie zawodowe w woj. opolskim
nr. POKL.09.02.00-16-001/13

www.ksztalceniezawodowe.eu